Domen för att slakta på ett annat språk än arabiskan

Fråga: Vad är domen för att icke-araber slaktar i Allâhs namn på ett annat språk än arabiskan? Vad är domen för att en arab gör så? Exempelvis säger han ”In the name of Allâh”. Är detta giltigt? Och vad är domen för att glömma att nämna Allâhs namn när man slaktar och säger det först när man har skurit av strupen?

Svar: Ingen skada är skedd om en icke-arab slaktar i Allâhs namn på sitt språk. Allâh tynger inte en själ mer än vad den kan bära.

Vad gäller araben som kan säga det på arabiska, så är det ogiltigt att säga det på ett annat språk. Att säga det på ett annat språk är som att inte säga det alls. Det är inte tillåtet för en arab att nämna ”Allâh” på ett annat språk än arabiskan. Arabiskan är ju Qur’ânens, Hadîthens och de lärdas språk och det är det absolut bästa språket.

Vad gäller den som glömmer att nämna Allâhs namn efter att strupen och pulsådrorna har skurits av, så är det värdelöst att göra det efteråt. Ett djur är dött efter att dess strupe och pulsådror är avskurna.  Skulle man däremot nämna Allâhs namn innan blodet börjar spruta, är ingen skada skedd. Men att göra det efter att det har börjat spruta och sprutat klart, så är tiden ute.