Domen för att slå ihop fredagsbönen med ´Asr-bönen

Publicerad: 2010-02-17
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ ´alâ Zâd-il-Mustaqni´ (4/572)

 

Det är inte giltigt att slå ihop fredagsbönen med ´Asr. Fredagsbönen är enskild och unik i dess villkor, tillvägagångssätt, pelare och belöning.

Sunnahn har endast rapporterat en kombination mellan Dhuhr och ´Asr. Det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han någonsin har kombinerat fredagsbönen med ´Asr. Med tanke på de omnämna skillnaderna mellan fredagsbönen och Dhuhr, är det inte korrekt att jämföra fredagsbönen med Dhuhr.

Faktum är att det till och med finns skillnader mellan deras tider. Enligt den mest kända åsikten hos Hanâbilah, börjar tiden för fredagsbönen cirka 20 minuter efter att solen har gått upp och sträcker sig fram till ´Asr, medan tiden för Dhuhr börjar efter att solen har lämnat zenit och sträcker sig fram till ´Asr.