Domen för att säga till liket vad det skall säga i graven

Fråga: Vad är domen för att säga till den döde vad han skall säga när han redan ligger i graven?

Svar: Den korrekta åsikten är att det inte är tillåtet ehuru det finns rapporteringar om det och vissa lärda tillåter det. Dock är den korrekta åsikten att det inte är tillåtet. Det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde var att be om förlåtelse och stabilitet för den döde. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Be om förlåtelse och stabilitet för er broder. Han frågas nu.”

Detta var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbud.