Domen för att säga ”Salâm med Allâh”

Publicerad: 2010-12-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/330)

 

Salâm har flera betydelser varav några är:

1 – Hälsning, som att man ger Salâm till en person.

2 – Sundhet och inga brister och defekter, som när vi säger till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Salâm med dig, Allâhs sändebud, och Hans nåd och välsignelse.”

3 – as-Salâm som är ett av Allâhs (ta´âlâ) namn.

Man skall inte säga ”Salâm med dig, Herre” på grund av följande orsaker:

1 – Liknande bön kan få en att få för sig att Allâh har brister. Till följd därav ber du Allâh att Han avvärjer det från Sig själv. Man ber endast om sundhet för den som kan råka ut för brister och Allâh (subhânah) är fri från brister.

2 – Om du ber Allâh hålla Sig borta från brister, motstrider du verkligheten och realian. Allâh är Den man tillber och inte Den man ber för. Han är inte i behov av oss. Istället skall man prisa Honom med Hans fullkomliga egenskaper.