Domen för att säga ”Ödet ville något annat”

Fråga: Hur lyder domen för att säga ””Ödet ville””? Exempelvis sägs det ”Jag ville besöka honom men ödet ville någonting annat”.

Svar: Det är inte tillåtet att handlingar tillskrivs Egenskaperna så att man säger ””Ödet ville””, ”Allâhs vilja ville”” eller liknande. Däremot skall man säga ””Allâh ville”” och ””Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) bestämde””. Handlingarna skall tillskrivas Allâh, inte Hans egenskaper.