Domen för att säga ”Muhammad är Allâhs sändebud” efter ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”

Fråga: Är det föreskrivet och rekommenderat att alltid säga ”Muhammad är Allâhs sändebud” efter att ha sagt ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” eller sägs det bara i samband med konversion till islam?

Svar: Nej, det är inte begränsat vid konversion till islam. Man säger ”Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Allâhs sändebud”. De två trosbekännelserna hänger ihop. När båda nämns, har båda trosbekännelserna sina egna betydelser, och om en trosbekännelse nämns omfattas även den andra.