Domen för att säga att profeten kallade fel

Fråga: Vad är domen för att säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel i vissa tillvägagångssätt i kallet?

Svar: Jag ber Allâh om sundhet. Det är ett avfall från islam att säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel i vissa tillvägagångssätt i kallet. Att säga att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde fel i föreskriften och budskapet som han förkunnade är ett avfall från islam. Varför säger han i stället inte att det är han som har gjort fel i följet av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Eller att en viss grupp har gjort fel i följet av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när de kallar till Allâhs religion? Det är inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som gör fel. Det är människorna som gör fel.