Domen för att röra på skägget och kläderna under bönen

Publicerad: 2010-08-05
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (11/110)

 

Fråga: Vad är domen för att röra på skägget eller kläderna under bönen?

Svar: Det är inte tillåtet att röra på skägget eller kläderna under bönen. Det är obligatoriskt att vara still. Allâh (ta´âlâ) säger:

”Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne.”1

Det är föreskrivet för en muslim att förrätta bönen med ett ödmjukt sinne utan att röra på skägget och kläderna.

Det är dock tillåtet i fall det händer sällan. Skulle det emellertid ske ofta, blir det förbjudet.

1 23:1-2