Domen för att reservera plats i moskén

Publicerad: 2008-05-03
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy”

 

Fråga: Det finns en man som tar sin familj till Qur’ân-skolan. Därefter går han ut ur moskén, lämnar en bok på sin plats för att reservera sin plats, och lämnar hem sin familj. Slutligen återvänder han till moskén och till platsen han sedan tidigare har reserverat en kvart innan bönen. Syndar han?

Svar: Nej, han syndar inte. Han syndar inte om han reserverar sin plats med en bok och sedan återvänder inom kort.