Domen för att resa till profetens moské och hans grav

Publicerad: 2011-05-20
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad bin ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî (d. 744)
Källa: as-Sârim al-Munkî fîr-Radd ´alâ as-Subkî, sid. 58

 

Avsikten för att resa till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské skiljer sig från avsikten för att resa till hans grav. Den som avser att resa till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské för att förrätta bönen i den, har gjort en föreskriven handling enligt Texterna och samstämmigheten. Det råder däremot delade åsikter om resan vars avsikt endast är graven och inte moskén. Vad gäller den som avser både moskén och graven, så är avsikten rekommenderad och föreskriven enligt samstämmigheten. Således fanns det ingen invändning mot detta i svaret. Shaykhen [Ibn Taymiyyah] sade också:

”Resan som kallas för ”besök” (Ziyârah) är i själva verket en resa till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské.”