Domen för att raka och hata skägget

Fråga: Är det en synd att hata något som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat för att man inte tål det och inte för att sändebudet har befallt det? Exempel på det är skägget.

Svar: Frågan är filosofisk och den täcker sanningen med falskheten. Vi säger inte att den som rakar sig är otrogen. Vi gör inte Takfîr på grund av en synd så länge den inte är större avguderi eller större otro. Den som rakar sitt skägg har däremot gjort en stor synd. Till följd därav är han en trotsig syndare, Fâsiq.

Huruvida han hatar skägget eller inte hatar det och att det hör till hans hemlands sed att raka det eller att han har lust att raka det medan han anser det vara en synd, nyttar det intet att säga att han inte hatar det samtidigt som han inte heller klarar av att ha skägg. Han måste förstå att han är en trotsig och olydig syndare om han rakar det även om han inte hatar det.

Skulle han därtill hata den religiösa domen ”Låt skäggen växa” är han tveklöst otrogen.