Domen för att pussa svärmor

Publicerad: 2010-03-29
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (316)

 

Fråga: Är det tillåtet att pussa sin svärmor?

Svar: Ja, denna typ av puss är en form av nåd och omtanke. Detta gäller i synnerhet om hon är gammal då det sker utan lust.