Domen för att påverka ett äktenskapsliv negativt

Frågan: Vad är domen för den som påverkar makens och makans äktenskapsliv på ett negativt sätt? Personen är en av hustruns närmsta anhöriga.

Svar: Det är förbjudet att förstöra kvinnan för maken oavsett om den som gör det är en släkting eller inte. an-Nasâ’î, Abû Dâwûd och Ibn Hibbân rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som förstör en kvinna för hennes make tillhör inte oss.”

Formuleringen är Abû Dâwûds.