Domen för att nämna en person i samband med en handling

Publicerad: 2012-07-20
Talare: Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî
Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=131021

 

Fråga: Vad är domen för att säga ”Moder!” eller ”Fader!” varje gång man reser sig upp eller sätter sig ned?

Svar: Om han avser bön om hjälp, är det avguderi. Om han bara säger det utan någon avsikt, är det minst sagt mindre avguderi. Han skall frukta Allâh och ångra sig för dessa uttryck. Detsamma gäller den som nämner Allâhs sändebud, någon av Allâhs Awliyâ’ eller dylikt. Om han avser att tillbe dem, är det större avguderi. Om han endast säger det utan avsikt, är det minst sagt mindre avguderi.