Domen för att menstruerande kvinna vistas i moskén och läser Qur’ânen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://islamcast.wordpress.com/2008/09/08

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan med menstruations- och födelseblödningar rör Mushaf och läser i den? Vad är domen för att hon går in i moskén för att söka kunskap?

Svar: Hon får inte vistas i moskén och hon får inte röra Mushaf till dess att hon blir ren. Men om hon är i behov av det och rör vid den med ett skynke för att referera till en vers eller liknande, så är ingen skada skedd. Hon får dock inte göra det utan skynke. Däremot får hon läsa Qur’ânen utantill.