Domen för att lyfta på någon av de sju kroppsdelarna i Sudjûd

Publicerad: 2010-08-16
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ (3/162-163)

 

Det är obligatoriskt att göra Sudjûd på de sju kroppsdelarna – fötterna, knäna, händerna och ansiktet – på så sätt att man inte får lyfta någon av dem under Sudjûd, varken någon hand, fot, panna eller näsa.

Om han gör det under hela Sudjûd, råder det inga tvivel om att hans Sudjûd är ogiltig på grund av att han inte har gjort Sudjûd med en av de obligatoriska kroppsdelarna.

Däremot är det anmärkningsvärt i fall det råkar hända under bönen på så sätt att man exempelvis kliar den ena foten med den andra.

Det kan sägas att bönen är ogiltig eftersom han har lämnat en pelare i en del av Sudjûd.

Det kan också sägas att bönen är korrekt eftersom poängen ligger i Sudjûd som helhet och dess merpart. Om merparten av Sudjûd förrättas med de sju kroppsdelarna, anses den vara giltig.

Baserat på detta är det säkrare att inte lyfta på något och att i stället ha tålamod även om handen, låret eller foten skulle klia till dess att han lämnar Sudjûd.