Domen för att lova grupper tro och lydnad

Fråga: Vad är domen för att lova sekter och grupper tro och lydnad som till exempel al-Ikhwân al-Muslimûn? Är det en typ av splittring och ett sätt att lämna samlingen?

Svar: Det är den muslimske makthavaren som lovas tro och lydnad. Ingen annan än den muslimske makthavaren lovas tro och lydnad. Varken en grupps ordförande eller ledare lovas tro och lydnad. Det är muslimernas allmänne makthavare som lovas tro och lydnad.