Domen för att leva med en make som har innovationer

publicerad
29.03.2010

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)
Källa: al-Fatâwâ as-Sa´diyyah, sid. 369

Fråga: De säger att det är tillåtet att begära Khul´ från sin make i fall han inte är så religiös. Stämmer detta? Är det obligatoriskt?

Svar: Om hans brister är okyskhet, utebliven obligatorisk bön eller fasta eller innovationer (Bid´ah), som Râfidhahs troslära och liknande, skall hon kämpa för att skilja sig från honom på alla möjliga sätt. Det är inte tillåtet för henne att leva med den här mannen om han inte kan bli bättre.

Om hans brister är att han syndar här och där, och i synnerhet då små synder, så är det inte obligatoriskt för henne att begära Khul´ från honom om han inte tvingar henne till förbjudna handlingar.