Domen för att låta lärarens ord gå före Allâhs

Fråga: Vad är domen för den som älskar sin lärare så pass mycket att han låter hans ord gå före Allâhs (´azza wa djall) ord?

Svar: Det är synd och blind efterapning. Om han anser sin handling vara lovlig och att hans lärares ord kommer före Allâhs tal, är det större otro. Det vill säga om han anser det vara lovligt.