Domen för att läsa ur Mushaf i bönen

Publicerad: 2010-07-29
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (11/117)

 

Fråga: Är det tillåtet för Imâmen att läsa ur Mushaf under tiden som han utför de fem vardagliga bönerna och i synnerhet morgonbönen då det är fordrat att läsningen är lång och det finns risk att man läser fel eller glömmer?

Svar: Det är tillåtet om det finns ett behov av det. På samma sätt är det tillåtet att göra det under Tarâwîh för den som inte har memorerat hela Qur’ânen. Dhakwân, ´Â’ishahs betjänt, brukade leda henne i bönen under Ramadhân och läsa ur Mushaf. al-Bukhârî nämnde det i sin ”as-Sahîh” med en reducerad, men dock en bekräftande, berättarkedja.