Domen för att läsa Qur’ânen utan att röra på läpparna

Fråga: Är det tillåtet för mig att läsa Qur’ânen genom att endast följa med blicken och hjärtat utan att röra på läpparna? Finns det någon belöning i det?

Svar: Nej, det finns ingen belöning i det. Man belönas endast för läsningen om man uttalar Qur’ânen. Detta uppfylls endast när läpparna och tungan är i rörelse. Han som enbart tittar på raderna och bokstäverna anses inte läsa. En person bör inte vänja sig vid detta. Om han gör det, blir hela hans läsning på detta vis.