Domen för att läsa i Bibeln

Fråga: Vad är domen för att läsa Bibeln, evangelierna?

Svar: Man skall varken läsa eller granska i den. Det handlar inte om läsningen. Det är granskningen som är syftet. Ingen annan än den lärde som är skyddad med trosläran får granska i den. Han gör det för att se de påhittade falskheterna däri som tillskrivs Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att avvisa dem.

Vad gäller studenten, nybörjaren eller personen som vill slösa sin tid och granska, är det inte tillåtet för dem. Det finns en risk att han påverkas av det som han läser. Han har ingen kunskap för att skydda sig mot det som han granskar.