Domen för att läsa en tyst bön högt

Publicerad: 2010-07-29
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (11/123)

 

Fråga: Är det tillåtet att läsa högt under en bön som skall förrättas tyst?

Svar: Det är tillåtet att läsa högt under en bön som skall förrättas tyst. Det är dock föraktfullt. Det är Sunnah att läsa tyst eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste den tyst. Det är emellertid rekommenderat att läsa någon vers högt eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade göra det, vilket al-Bukhârî och Muslim rapporterar från Abû Qatâdah al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh).