Domen för att läsa böcker i vilka Allâhs egenskaper förvrängs

Fråga: Vad är domen för att läsa böcker av författare som hade fel, som att förvränga Allâhs egenskaper som skiljer sig från Salafs lära, och i synnerhet om läsaren inte har studerat troslära?

Svar: Studenten skall se till att hålla sig till de kända böckerna som är skrivna av författare som är kända för att ha Salafiyyah som troslära. Han skall lägga ned vikt vid dem. Exempel på dessa böcker är ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbals bok, ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimîs bok, Ibn Khuzaymahs bok och andra tidigare imamers böcker. Detsamma gäller böcker som är skrivna av insiktsfulla lärda som kom efter dem som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, Hâfidh Ibn Kathîr och imamerna från Nadjd som Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb och andra lärda som har lagt ned vikt vid trosläran och att kalla till den och reflektera över Qur’ânen som är grundernas grund och lagt ned vikt vid Qur’ânen och Sunnah i samband med trosläran och annat.

Beträffande andra böcker, får han läsa i dem och dra nytta av dem om det finns ett behov av det. Han skall dock vara försiktig med felen oavsett om de är skrivna av de tidigare eller de senare.