Domen för att läsa Basmalah högt

Publicerad: 2010-07-29
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 316

 

Fråga: Vad är domen för att läsa Basmalah högt?

Svar: Den mest korrekta åsikten är att det inte är lämpligt att läsa Basmalah högt. Det är Sunnah att läsa den tyst eftersom den inte är från al-Fâtihah.

Men om man skulle läsa den högt då och då, anses ingen skada vara skedd. Faktum är att vissa lärda säger att man bör läsa den högt då och då baserat på hadîthen att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste den högt1.

Det är emellertid bekräftat att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte läste den högt2 och detta är den korrekta åsikten.

1 an-Nasâ’î (904), Ibn Mâdjah (1788), Ibn Khuzaymah (499), ad-Dâraqutnî (1/305) och al-Bayhaqî (2/46).

2 Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:”Jag förrättade bönen bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr och ´Umar utan att höra någon av dem läsa ”Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm” högt.” (Muslim (399))