Domen för att läsa al-Fâtihah fel i bönen

Om felläsningen sker i al-Fâtihah som är obligatorisk kan det sägas måhända det inte anses vara människotal, men personen har likväl inte uppfyllt den obligatoriska läsningen, vilket innebär att han har lämnat en pelare i bönen utav okunnighet. Om en av bönens pelare uteblir utav glömska är bönen ogiltig. Detsamma gäller om den uteblir utav okunnighet.

Men denne har dock inte lämnat en hel pelare utan bara en egenskap av pelaren som han har ersatt med en annan egenskap som han förmodade var korrekt. En sådan person liknar den som gör Sudjûd mot ett annat håll än Qiblah. Om han lämnar en plikt för att han inte vet att den är en plikt har Ahmads rättsskola och andra två åsikter om frågan. Allt handlar om i fall Lagstiftarens tilltal fastställs innan det når en person och innan han får reda på det eller inte. Det finns tre åsikter i frågan. Den korrekta åsikten är att personen är ursäktad. Denne okunnige är alltså inte ålagd att ta om bönen. Detsamma gäller kvinnan som ber utan att veta att hon måste täcka huvudet och kroppen. Hon skall inte heller ta om bönen.