Domen för att kvinnor tittar på de lärda på TV

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds.aspx?url=/AlFawzan/sounds/00332-41.ra

 

Fråga: Är det tillåtet för kvinnan att titta på de lärda och studenterna på TV?

Svar: Hon skall inte titta om hon befarar prövning.

Om hon däremot drar nytta och inte befarar någon prövning, så får hon lyssna utan att titta. Hon skall inte titta. Hon skall lyssna på talet utan att titta på bilderna.

Qur’ân-stationer är – och lov och pris tillkommer Allâh – många och de ersätter TV:en. Den som vill väl kan följa Qur’ân-stationen. Den går dygnet runt och består av påminnelse om Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), Qur’ân-läsning, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth, råd och föreläsningar. Detta räcker för den som vill gott.