Domen för att kvinnor studerar med en blind man

Publicerad: 2010-06-14
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/447-448)

 

Fråga: Är det tillåtet för en blind man att undervisa kvinnor? Är frasen i hadîthen “Är ni också blinda?” ett bevis för att det inte är tillåtet?

Svar: Det är säkrare att kvinnor undervisar kvinnor eftersom det är längre bort från prövningar. Skulle det däremot finnas behov av undervisningen, så får en blind man, eller en seende man bakom ett skynke eller via en släckt skärm, undervisa kvinnorna.

Vad berör frasen “Är ni också blinda?”, så bevisar den inte att det inte är tillåtet för männen att undervisa kvinnorna så länge det sker på korrekt sätt. Faktum är att hadîthen berör frågan huruvida kvinnorna får titta på en blind man eller inte. De lärda har talat om hadîthen och dess berättarkedja och innebörd.