Kvinnor besöker offentliga badhus

Publicerad: 2010-06-15
Författare: Hâfidh ´Abdur-Rahmâb bin al-Djawzî al-Hanbalî (d. 597)
Källa: Ahkâm-un-Nisâ’, sid. 26-30

 

Abûz-Zubayr rapporterade från Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall inte gå in i ett badhus utan ett höftskynke. Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall inte låta sin kvinna gå in i ett badhus. Den som tror på Allâh och den Sista dagen skall inte sitta vid ett bord som det serveras sprit på.”1

När ´Umar bin ´Abdil-´Azîz fick reda på detta under sitt kalifat, skickade han ett bud till Abû Bakr bin ´Amr bin Hazm för att fråga Muhammad bin Thâbit om denna hadîth. Efter att han hade frågat honom, skickade han tillbaka ett brev till ´Umar som i sin tur förbjöd kvinnorna att besöka badhus.

Sâlim berättade att kvinnor från Hims hade besökt ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ). ´Â’ishah sade då till dem: “Ni verkar besöka badhus.” De sade: “Ja.” Då sade hon: “Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

“Det finns inte en kvinna som tar av sig sina kläder hos någon annan än sin make, utan att hon river sönder det som är mellan henne och Allâh (´azza wa djall).””2

Mahrah, Wahb al-Kinânîs hustru, sade:

“Vi kom in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon ställde oss frågan: “Ni verkar vara kvinnor som besöker badhus.” De sade: “Ja.” Rätt som det var kallade hon på en slavinna som kastade ut oss våldsamt.”

Flera av våra kollegor, Hanâbilah, har förbjudit kvinnorna att besöka badhus om det inte finns någon defekt eller sjukdom som endast kan botas i badhuset. Samma sak gäller i fall de behöver bada efter menstruationsperioden eller födelseblödningarna eller vid sträng kyla och liknande orsaker och det enda stället som det finns varmt vatten på är badhuset.

Detta är svårt för vår tids kvinnor som är vana vid och uppfostrade med badhus. Det är dock inte svårt för araberna som inte vet vad badhus är för något.

Det finns två orsaker bakom denna hårda dom:

Den första: Det innebär att man går in i ett främmande hus, vilket utgör en risk i sig.

Den andra: Det innebär att man visar sina förbjudna kroppsdelar samtidigt som det inte finns någon garanti för att ingen kommer att se dem.

I fall risken upphör och ingen kan se de förbjudna kroppsdelarna och det finns ett behov av badhusen, anses det vara tillåtet utan någon föraktfullhet. Och i fall det inte finns något behov, anses det vara föraktfullt baserat på det vi har nämnt.

Om en kvinna verkligen är i behov av att besöka badhus och det inte finns någon fara med det, bör hon besöka det. Det är däremot inte tillåtet för henne att se en annan kvinnas förbjudna kroppsdelar och vice versa. En kvinnas ´Awrah inför en annan kvinna är densamma som en mans ´Awrah inför en annan man, nämligen från naveln till knäna. Okunniga kvinnor brukar över lag inte skämmas för att visa sin ´Awrah för sina mödrar, systrar och döttrar. I stället säger de:

“De är ju våra släktingar!”

En kvinna skall alltså veta att när hon blir sju år gammal, så får hon inte visa sin ´Awrah för sin moder, syster eller dotter.

1 at-Tirmidhî (2802), an-Nasâ’î (1/198) och Ahmad (5385).

2 Abû Dâwûd (4009) och at-Tirmidhî (2803).