Domen för att kvinnan provar kläder i provhytten

Publicerad: 2010-06-14
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (339)

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan provar kläder i en provhytt och innebär detta att hon i så fall river sönder det som är mellan henne och Allâh?

Svar: Det är tillåtet om hon har med sig sin Mahram och ingen annan ser henne. I detta fall är det tillåtet, även om det inte är lätt att leva upp till det.