Domen för att kvinnan betalar allmosan till maken

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Kâfî (1/339-340)

 

Är det tillåtet för kvinnan att betala allmosan till sin make? Ahmad har två åsikter i frågan:

Den första: Det är tillåtet1. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Ibn Mas´ûds hustru Zaynab:

“Din make och ditt barn har mer rätt att få välgörenhet av dig.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Dessutom är hon inte ålagd att försörja honom och därför är det tillåtet för henne att betala allmosan till honom på samma sätt som det är tillåtet för henne att betala allmosan till en främling.

Den andra: Det är inte tillåtet2. Ty hon gagnas själv av den då hon betalar den till honom samtidigt som han är ålagd att försörja henne. Dessutom har hon oftast tillgång till hans pengar och sålunda är det inte tillåtet för henne att betala allmosan till honom på samma sätt som det inte är tillåtet för henne att betala allmosan till barnet.

1 Imâm Ibn ´Uthaymîn sade: ”Detta är den korrekta åsikten.” (ash-Sharh al-Mumti´ (6/266))

2 Imâm al-Mardâwî sade: ”al-Khallâl sade: ”Detta är Ahmads åsikt. Att det skall vara tillåtet är hans gamla åsikt som han tog tillbaka.”” (al-Insâf (3/261))