Domen för att komma in i fredagsbönen efter andra Rukû´

Publicerad: 2010-08-14
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/183)

 

Den som hinner med mindre än en Rak´ah, anses inte ha bett fredagsbönen. I stället får man be fyra Rak´ât Dhuhr. Denna åsikt har alla de vi nyligen har nämnt1. al-Hakam, Hammâd och Abû Hanîfah sade:

“Han anses ha bett fredagsbönen oavsett hur lite han hinner med fredagsbönen med imamen. Det som ålägger honom att bygga på bönen om han skulle ha hunnit med en Rak´ah, är det som ålägger honom att bygga på bönen om han hinner med mindre än en Rak´ah. Exempel på det är att den resande hinner med bönen med imamen som inte är resande. Dessutom har han hunnit med något av bönen. På så sätt anses han ha hunnit med den.”

Vi – Hanâbilah – följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Den som hinner med en Rak´ah av fredagsbönen har hunnit med bönen.”

Detta betyder att den som hinner med mindre än en Rak´ah inte har hunnit med fredagsbönen. Dessutom har de omnämnda följeslagarna och efterföljarna denna åsikt. Det känns inte vid att någon hade en annan åsikt på deras tid. Till följd därav anses det vara samstämmighet. Bishr bin Mu´âdh az-Zayyât rapporterade från az-Zuhrî, från Abû Salamah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som hinner med en Rak´ah av fredagsbönen skall lägga till en till och den som inte hinner med det heller skall be fyra Raka´ât.”2

Ty den här personen anses inte ha bett någon Rak´ah och därefter är hans fredagsbön inte giltig.

1 Nämligen Ibn Mas´ûd, Ibn ´Umar, Anas, ´Atâ’, Tâwûs, Mudjâhid, Makhûl, Sa´îd bin al-Musayyab, al-Hasan [al-Basrî], ´Alqamah, al-Aswad, ´Urwah, az-Zuhrî, an-Nakha´î, Mâlik, ath-Thawrî, ash-Shâfi´î, Ishâq och Abû Thawr.

2 ad-Dâraqutnî (2/10-11).