Domen för att komma in i andra Rak´ah till fredagsbönen

Publicerad: 2010-08-13
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (3/183)

 

De flesta lärda anser att den som hinner med en Rak´ah av fredagsbönen med imamen, har förrättat fredagsbönen som han belönas för. Han måste emellertid lägga till en till Rak´ah efteråt. Denna åsikt har Ibn Mas´ûd, Ibn ´Umar, Anas, Sa´îd bin al-Musayyab, al-Hasan [al-Basrî], ´Alqamah, al-Aswad, ´Urwah, az-Zuhrî, an-Nakha´î, Mâlik, ath-Thawrî, ash-Shâfi´î, Ishâq, Abû Thawr och Hanafiyyah.

´Atâ’, Tâwûs, Mudjâhid och Makhûl sade:

“Den som inte hinner med predikan ber fyra Rak´at. Ty predikan är ett villkor för fredagsbönen. På så sätt anses man inte ha bett fredagsbönen om ett villkor uteblir.”

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, följer vi det az-Zuhrî rapporterade från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den som hinner med en Rak´ah av fredagsbönen har hunnit med bönen.”

Rapporterad av al-Athram och Ibn Mâdjah vars formulering är:

“… så skall han lägga till en Rak´ah.”

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som hinner med en Rak´ah av bönen har hunnit med bönen.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. Dessutom är detta de omnämnda följeslagarnas åsikt och det känns inte vid att någon hade en annan åsikt på deras tid.