Domen för att klä småflickor i Khimâr

Publicerad: 2010-06-14
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Referens: https://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=353241

Fråga: Man ser att vissa människor är stränga med sina döttrar och tvingar dem klä sig i Khimâr fastän de endast är fyra år gamla. De säger att den som växer upp med något kommer att bli gammal med samma vana. Till följd därav ålägger de detta hela sina familjer. Vad tycker ni om att vara så sträng med en fyraårig flicka som inte förstår något?

Svar: Det stämmer tveklöst att den som växer upp med en vana kommer att hålla sig till den när han växer upp. Till följd därav befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man beordrar barnen att förrätta bönen när de är sju år gamla. De beordras att be för att vänja sig, inte för att de är ansvariga för den. Men det saknas en dom för en liten flickas ´Awrah. Det är inte obligatoriskt för henne att täcka ansiktet, knäna, händerna och fötterna. Det är inte lämpligt att tvinga på flickan denna handling. Men när flickan växer upp till den åldern då män börjar attraheras av henne, då får hon täcka sig för att undkomma prövningar och ondskor. Detta är dock en fråga som skiljer sig från kvinna till kvinna. Vissa kvinnor mognar snabbt till skillnad från andra.