Domen för att kalla Khawâridj för ”Eldens hundar”

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade Khawâridj för ”Eldens hundar”. Är det tillåtet att kalla denna genomträngande grupp för detta namn och denna beskrivning?

Svar: Ja, den som har dessa egenskaper faller under denna beskrivning. Den som förklaras tillhöra Khawâridj för att han har deras egenskaper hamnar under denna hadîth.