Domen för att kalla de lärda för “menstruationens och blödningarnas lärda”

Fråga: Det finns de människor som förtalar våra lärda och säger att de är menstruationens och blödningarnas lärda (Fuqahâ’-ul-Haydh wan-Nifâs). De säger att man inte skall splittra ungdomarna och att de vill att alla enas. Anses detta till att inte tro på det Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Nej, detta är inte otro. Det är emellertid baktal och förtal av de lärdas heder. Detta är naturligtvis förbjudet, ty baktal är strängt förbjudet. Dessa människor är ålagda att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall).

Därefter kan man fråga sig vad det finns för nytta av att förtala de lärda? Det medför endast ondska som leder till att människorna börjar hata och misstro de lärda. Var skall människorna ta vägen om de inte refererar till sina lärda? Var skall de ta vägen? Detta är en oerhört stor fara. Detta betyder att människorna kommer att referera och vända sig till människor som inte är lärda så att ondska och fördärv uppstår. Det är det ondskans missionärer vill.