Domen för att inte kunna försörja sin hustru

publicerad
29.03.2010

Författare: Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî
Källa: Masâ’il-ul-Imâm Ahmad bin Hanbal wa Ishâq bin Râhûyah, sid. 245

Ahmad blev frågad om mannen som inte klarar av att försörja sin hustru. Han sade:

“Man får skilja dem åt. Skall hon sitta vanhedrad utan någonting?”

Då frågade jag om man säger till mannen att han skall skilja sig från henne och han vägrar – skall domaren göra det då? Han svarade:

“Det finns meningsskiljaktigheter i frågan.”

Han ansåg dock att han skall tvingas till skilsmässa.

Abûr-Ranâd sade:

“Jag frågade Sa´îd bin al-Musayyab om mannen inte klarar av att försörja hustrun. Han sade:

“De skall skiljas.”

Jag frågade honom om det var Sunnah. Han svarade:

“Ja, det är Sunnah.”

al-Hasan al-Basrî sade:

“Antingen får han försörja henne eller också skilja sig från henne.”

ash-Sha´bî sade:

“Han får försörja henne så gott han kan. Om han inte klarar av mer, skall han inte åläggas att bära en tyngre börda än vad han kan bära.”

Sa´îd bin al-Musayyab sade:

“Om han inte klarar av att försörja henne får de skiljas åt. ´Umar bin ´Abdil-´Azîz skrev om det fallet:

“Allâh lägger inte tyngre börda på en själ än det Han har gett den.” Denna åsikt hade även Sufyân.”