Domen för att inte betala allmosan utav snålhet

Publicerad: 2010-02-27
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: ash-Sharh al-Mumti´ (6/7-8)

Allmosan är en av islams pelare. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har nämnt den många gånger tillsammans med bönen i Sin skrift. Det har bekräftats autentisk från Imâm Ahmad (rahimahullâh) i en av hans rapporteringar att han anser att den som inte betalar allmosan hädar precis som den som inte förrättar bönen utav lathet. Flera av hans anhängare förklarade denna åsikt vara stark.

Däremot är den korrekta åsikten att han inte hädar. De som menar att han hädar för att han inte betalar den utav snålhet, bevisar det med Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

””Men om de visar ånger och förrättar bönen och betalar allmoseskatten, då är de era bröder i tron.””[1]

Han lät dessa tre egenskaper utgöra ett villkor för broderskapet; att de ångrar sig för avguderiet, förrättar bönen och betalar allmosan. Brödraskapet i tron upphör endast om personen lämnar tron.

Denna åsikt har tveklöst sitt bevis i denna vers. Å andra sidan bevisar Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth i ”Sahîh Muslim” att allmosan inte har samma dom som bönen. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde dem som inte betalar allmosa på guld och silver och deras straff, sade han:

””Därefter ser han sin väg; antingen till paradiset eller till Elden.”” [2]

Om han hade varit otrogen, skulle han inte ha haft en väg till paradiset.

Om någon frågar oss varför vi specificerar versen i kapitlet ””at-Tawbah”” kring personen som låter bli att betala allmosan utan att göra samma sak med den som låter bli att förrätta bönen, då domen är en och samma, svarar vi på följande sätt:

Det finns flera texter som bevisar att den som låter bli att förrätta bönen är otrogen. Till följd därav säger vi att han är otrogen. Texterna som säger att den som inte förrättar bönen är otrogen är klara och tydliga. Det finns inget som motsätter sig dem. Allt det som sägs motsätta sig det, motstrider inte bevisen för personens otro på något som helst sätt.


[1] 9:11.

[2] Muslim (987).