Domen för att intala den döende att uttala trosbekännelsen

Fråga: Vad är det som gör att det inte är obligatoriskt att praktisera Abû Sa´îd al-Khudrîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth:

”Intala era döende att säga ’det finns ingen sann gud utom Allâh’?”1

Svar: Tillsynes är det följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) praxis som gör det. Det verkar inte som att de intalade alla döende att säga så och Allâh vet bättre.

1Muslim (916).