Domen för att hänga bilder på väggen

Publicerad: 2010-03-21
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Madjmû´ ath-Thamîn (1/201)

 

Fråga: Vad är domen för att hänga bilder på väggen?

Svar: Det är förbjudet att hänga bilder på väggen och i synnerhet om de är stora. Detta gäller även om det endast är en del av kroppen eller huvudet som är avbildade.

Det är uppenbart att syftet med bilderna är högaktning. Källan till avgudadyrkan är just denna överdrift som Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) talade om när han nämnde statyerna som Nûhs folk dyrkade:

“Det var namn på rättfärdiga män. De avbildade dem för att påminna sig själva om dyrkan. Efter ett långt tag började de dyrka dem.”1

1 al-Bukhârî (4920).