Domen för att hälsa på kvinnor

Publicerad: 2010-04-04
Författare: Imâm Shams-ul-Haqq al-´Adhîmâbâdî
Källa: ´Awn-ul-Ma´bûd Sharh Sunan Abî Dâwûd (14/75)

 

Abû Dâwûd sade:

5193 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah underrättade oss, från Abû Husayn som hörde Shahr bin Hawshab berätta att Asmâ’ bint Yazîd sade:

”Vi satt en grupp kvinnor när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi oss och hälsade på oss.”1

al-Halîmî sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var skyddad från att sättas på prövning. Den som litar på sig själv, kan hälsa. Annars är det bättre att vara tyst.”

Ibn Battâl berättade att al-Muhallab sade:

”Det är tillåtet för män att hälsa på kvinnor och för kvinnor att hälsa på män om det inte finns någon risk för prövningar. Mâlikiyyah skilde dock mellan unga och gamla kvinnor för att hindra vägen till prövningar. Rabî´ah sade att det är förbjudet helt och hållet.”

De lärda i Kûfah sade:

”Det är inte föreskrivet för kvinnorna att hälsa först eftersom de har förbjudits böneutrop, Iqâmah och hög läsning.”

De sade också:

”Det enda undantaget är om hon skulle hälsa på sina släktingar som hon inte får gifta sig med. I detta fall får hon hälsa först.”

1 Imâm al-Albânî (rahimahullâh) sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/277))