Domen för att ha två hustrur i ett hem

Publicerad: 2010-02-19
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (10/234)

 

Mannen har ingen rätt att ha två hustrur i ett hem utan deras samtycke. Detta gäller oavsett om det är litet eller stort. Anledningen till det är att det förekommer fientlighet och hat mellan de båda hustrurna. Om de då enas i ett hem, leder det till gräl och bråk. Dessutom kan det hända att den ena hustrun hör hur den andra njuter när maken har intimt umgänge med henne, eller till och med ser det.

Skulle hustrurna däremot gå med på det, anses det vara tillåtet eftersom det är deras rättighet och de har därmed rätt att gå med på det. Samma sak gäller om de båda går med på att de sover med mannen mellan dem under ett och samma täcke.

Men om de går med på att mannen har samlag med en hustru medan den andra tittar på, anses det inte vara tillåtet, eftersom det består av dumheter och låga karaktärer.