Domen för att ha på sig armband för skydd

Publicerad: 2011-03-28
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/165)

 

Den som tar på sig ett armband och liknande för att han tror att det i sig påverkar och inte Allâh, har begått större avguderi inom Tawhîd-ur-Rubûbiyyah då han anser att det finns en skapare vid Allâhs sida.

Den som tar på sig det för att han anser att det är en orsak och inte att det påverkar, har begått mindre avguderi då han tror att något som inte är en orsak utgör en orsak. I detta fall har han placerat sig själv vid Allâhs sida och sagt att något utgör en orsak när Allâh inte har gjort det.

Det finns två sätt att gå till väga för att veta ifall något utgör en orsak eller inte:

1 – Sharî´ah. Exempel på det är honungen:

فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ

”I vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna.”1

Ett annat exempel är Qur’ân-läsningen i vilken det finns en medicin för människorna:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

”Med Qur’ânen uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende.”2

2 – Universellt bevisat. Exempel på det är att vi testar denna sak och ser att den att motverkar smärtan eller sjukdomen. Däremot måste dess resultat visa sig uppenbart och direkt. T ex kauteriserar vi en person som också tillfrisknar via kauteriseringen3. Detta är som sagt en uppenbar och tydlig orsak.

Detta säger vi för att man inte skall säga:

”Jag har provat det och gagnats av det.”

Det är dock ingen direkt verkan. Exempel på det är armbandet. Det är möjligt att en person tar på sig det och tror att det gagnar och till och med gagnas av det. Psyket har trots allt en klar påverkan. En sjukling kan behandlas av en Qur’ân-läsare som sjuklingen inte känner sig bekväm med. Därefter kommer en annan Qur’ân-läsare som han tror gagnar och känner sig bekväm med och rätt som det är känner han hur smärtan minskar. Samma sak gäller dem som har på sig dessa armband och knyter rep. Det är möjligt att de känner hur smärtan minskar eller upphör bara för att de tror på att det verkligen gagnar. Men i detta fall beror den reducerade känslan endast på känslor och känslor är inget föreskrivet sätt att bekräfta orsaker och medel på. På samma sätt är inte heller inspirationer det.