Domen för att ha bilder till prydnad

Publicerad: 2010-03-16
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Kitâb-ud-Da´wah, sid. 18-19

 

Fråga: Vad är domen för att ha bilder i hemmet till prydnad och inte till dyrkan?

Svar: Det är inte tillåtet att hänga upp bilder eller skulpturer på levande varelser oavsett om det berör hem, kontor eller samlingar. De bekräftade hadîtherna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är allmänna och bevisar att det är förbjudet att hänga upp bilder och innehava skulpturer såväl som i hemmen som på andra platser.

Denna handling leder till avguderi eftersom personen förliknar sig själv med Allâh i skapandet. Dessutom förliknar han sig själv med Allâhs fiender. Likaså består skulpturerna av flera nackdelar.

Den fullkomliga Islâmiska föreskriften har kommit för att hindra allt som leder till avguderi eller synder. Avguderiet som ägde rum hos Nûhs folk var just på grund av avbildning av de fem rättfärdiga människorna som levde på deras tid. Därefter hängde de upp deras bilder på sina samlingsplatser. Detta klargjorde Allâh (subhânah) i Sin klara Skrift när Han sade:

“Och de säger: ‘Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwâ’, Yaghûth, Ya´ûq eller Nasr!’ På så sätt har de lett många vilse.”1

Således är det obligatoriskt att varna för liknelsen av dessa människors fördömda handling som orsakar avguderi.

Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han har sagt till ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh):

“Lämna inte en bild utan att du förstör den och inte heller en grav utan att du jämnar den med marken.”2

Rapporterad av Muslim i hans “as-Sahîh”.

Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Folket som får det strängaste straffet på Domedagen är avbildarna.”3

Det råder samstämmighet om dess äkthet. Hadîtherna kring frågan är många och Allâh leder till framgång.

1 71:23-24

2 Muslim (969).

3 al-Bukhârî (5950) och Muslim (2109).