Domen för att gratulera de otrogna på deras högtider

Publicerad: 2006-12-22
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Ahkâm Ahl-idh-Dhimmah (1/441)

 

Om de otrogna skulle gifta sig, få barn, återfinna en försvunnen person, undkomma någon fara eller dylikt, har det rapporterats flera åsikter från Ahmad huruvida det är tillåtet att gratulera dem för det eller inte. En gång tillåter han det och en annan förbjuder han det. Vad som gäller denna fråga gäller precis samma sak kondoleanser och besök av den sjuke. Det finns nämligen ingen skillnad  mellan dem. Däremot får man akta sig för att inte falla i det okunniga människor faller när de uttalar sig på ett sätt som tyder på att de  behagas av deras religion. Exempel på det är att man säger:

””Må Allâh få dig att njuta av din religion”, må Allâh stärka dig” eller ”må Allâh ära dig.””

Det enda undantaget är att man i stället säger:

””Må Allâh stärka dig med islam”, ”må Allâh ära dig med islam” och dylikt.

Däremot råder det samstämmighet om att det är förbjudet att gratulera dem för otrogna ceremonier som högtider och fastan. Exempel på det är:

””Glad högtid.””

Om detta uttalande inte är otro, är det åtminstone en svår synd. Denna synd är lika allvarlig som att gratulera dem för att de faller ned på ansikte inför korset. Faktum är att Allâh anser detta vara värre än att gratulera någon för att ha druckit alkohol, mördat en människa, utfört otukt och liknande.

Många människor som inte känner till religionens värde faller i detta fel. De vet inte hur vidrig synden är som de har begått. Den som gratulerar en slav för en synd, innovation eller otro, har utsatt sig själv för Allâhs ilska och vrede.