Domen för att göra ´Aqîqah för sig själv

Fråga: Vad är domen för ´Aqîqah om ens fader inte gjorde det för en när man var liten?

Svar: ´Aqîqah är Sunnah; man slaktar två lamm för en pojke och ett lamm för en flicka. Detta sker antingen sju dagar efter att barnets har fötts eller också efteråt. Detta är Sunnah för barnets fader för att visa tacksamhet till Allâh (ta´âlâ) och för att komma Allâh närmare och i hopp om att barnet blir friskt och omgivet av välsignelse.

Köttet äter man själv ifrån. Dessutom ger man en del av det i gåva och välgörenhet på samma sätt som man gör med offringen under ´Îd. Djuret skall uppnå samma villkor som djuret som slaktas till ´Îd. Det skall nämligen ha samma ålder, vara samma typ av djur och fritt från likadana brister. Om fadern inte gör det, har han lämnat en Sunnah. Det är dock inte  föreskrivet att göra ´Aqîqah för sig själv om fadern inte har gjort det. Handlingen är alltså Sunnah för fadern, inte barnet – och Allâh vet bättre.