Domen för att gifta sig med en kvinna som inte förrättar bönen

Publicerad: 2008-04-15
Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: Fath ar-Rabb al-Wadûd (2/132)

 

Fråga: Jag har fått tillstånd från landet att gifta mig med en kvinna som bor utanför Saudiarabien. Jag har hört en Fatwâ som säger att äktenskapet med en kvinna som inte förrättar bönen är ogiltigt. Är denna Fatwâ korrekt?

Svar: Ja, denna Fatwâ är korrekt. Om det finns ett äktenskapskontrakt mellan två makar och den ene inte förrättar bönen, anses äktenskapet inte vara korrekt. Detta beror på att den som inte förrättar bönen är otrogen baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

””Pakten mellan oss och dem är förrättningen av bönen; den som lämnar den har hädat.””

””Mellan en man och otro är att man låter bli att förrätta bönen.””

Baserat på detta är det obligatoriskt att endast gifta sig med kvinnor som förrättar bönen.