Gifte sig i hemlighet

Fråga: Jag har en broder som gifte sig i hemlighet utan att tillkännage giftermålet. De enda som känner till giftermålet är hennes fader och bröder och de gick alla med på det. Han vill inte att det skall bli känt med tanke på den stora klasskillnaden mellan makarna. Är detta giftermål tillåtet?

Svar: Om villkoren uppfylls med en närvarande förmyndare och två vittnen och båda makarna går med på giftermålet, anses giftermålet vara giltigt om det inte finns några religiösa hinder. Detta gäller även om det är ett fåtal personer som känner till äktenskapet. I och med att det finns vittnen och en förmyndare, har giftermålet offentliggjorts med dess lägsta gräns. Äktenskapet är alltså giltigt – om Allâh vill – i och med att de omnämnda villkoren har uppfyllts. Men ju mer det blir offentliggjort, desto bättre är det.