Domen för att ge fruarna lika mycket

Publicerad: 2010-02-04
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (10/242)

 

Mannen är inte ålagd att ge sina fruar lika mycket av försörjning och klädsel om han uppfyller sin plikt gentemot varenda en av dem. Ahmad sade om mannen med två hustrur:

”Han får förse en av dem med mer försörjning, lust och boning om den andra har tillräckligt nog.”

Han får köpa en dyrare klänning till en av dem om den andra inte är i behov. Detta beror på att jämställdheten i samtliga frågor är svår att uppfylla. Om det hade varit obligatoriskt att vara likgiltig i dem, skulle de endast ha uppfyllts med svårigheter vilket i sin tur avskaffar plikten. Detsamma gäller jämställdheten i samlag.