Domen för att gå ut ur moskén och därefter gå in igen II

Publicerad: 2010-08-05
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
Källa: Fatâwâ wa Rasâ’il Samâhat-ish-Shaykh ´Abdur-Razzâq ´Afîfî, sid. 413

 

Fråga: Måste man förrätta två Rak´ât för moskén i fall man går ut ur den för att ta hand om ett snabbt ärende?

Svar: Om man går ut ur moskén för att ta hand om ett snabbt ärende utan att dröja länge, som att tala med en person utanför moskén eller dricka vatten utanför moskén, så är man inte ålagd att förrätta dem. Detta säger till och med de som anser att två Rak´ât är obligatoriska.